Introductie Persoonlijk Meesterschap over je loopbaan

Je loopbaan laat je niet aan anderen over… weet waar jij je op gaat richten, waar jij voorrang aan gaat geven en bedenk welke eerste stappen je gaat zetten in je eigen loopbaan. Leer je persoonlijke loopbaankoers te ontdekken: wat zijn kenmerken van de werk-context waarin jij het best tot je recht komt? Welke kenmerken van werkveld, functioneren, je verhouden tot je omgeving en samenwerken passen bij je en enthousiasmeren je? Hoe ga je die context creëren of opzoeken?

Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig…

De benodigde diepgang en intensiteit van zo’n ontdekkingstocht verschillen per persoon. De Introductie Persoonlijk Meesterschap helpt je op weg om te reflecteren, toekomstgerichte antwoorden te vinden op je loopbaanvragen en daarop de eerste acties te ondernemen. De intake, het gestructureerde voorwerk, de groepsdag en de terugkombijeenkomst helpen je om de antwoorden scherpte te geven.

Soms is meer nodig om vol overtuiging je eigen koers te kiezen en te gaan varen. Als je merkt dat je al langer twijfels over je huidige werk- en levens-context hebt en steeds vastloopt of zelfs verlamd raakt als je probeert om daarin een andere koers uit te zetten. Als je de behoefte voelt om je verleden, heden en toekomst van jouw verhouding tot je context nu eens fundamenteel tegen het licht te houden. Als je a.h.w. eens ‘on hold’ wilt gaan om de gelegenheid te nemen om richting en koers te vinden in je werk- en levensvragen. Dan is deelname aan het uitgebreide Persoonlijk Meesterschapsprogramma te verkiezen: een langer, intensiever traject met o.a. een volle coachweek in Indonesië. De inrichting ván en de zorgvuldig aangebrachte condities ín dat programma bieden voor die deelnemers dan de passende diepgang en intensiteit.

De Introductie Persoonlijk Meesterschap is echter een op zichzelf staand volwaardig programma voor degenen die er aan toe zijn om hun kracht en ambities helder te krijgen en op basis daarvan toekomstgericht koers te kiezen.   

Reflectie en actie

De werkwijze bij de Introductie Persoonlijk Meesterschap is (evenals het uitgebreide Persoonlijk Meesterschapsprogramma) gefundeerd op Appreciative Inquiry. Coaching is in onze benadering pas goed als het een ‘generatieve coaching’ is: het biedt je nieuwe perspectieven, die je enthousiast maken en je wilt niets liever dan er direct mee aan de slag gaan.

Niet door te toveren, maar door een degelijk fundament voor deze coachingsvorm te hanteren: Appreciative Inquiry. Deze coaching op basis van 4 heldere stappen helpt je om zicht te ontwikkelen op jouw eigen ambities en je sterke punten, die, als je ze in de passende werk-context gaat benutten, energie geven en je enthousiasmeren om er direct mee aan de slag te gaan.

De coach leidt je door de essentiële voorbereidingsopdrachten, het heldere programma en helpt je om jouw patronen te ontdekken en te verwoorden, om je persoonlijke koers inzichtelijk maken en daar met passende stappen de eerste meters op te gaan maken.

Dat is het doel van de Introductie Persoonlijk Meesterschap. Dit doet de coach door de juiste vragen te stellen, je spiegels voor te houden, ideeën aan te dragen, verrassende invalshoeken voor te stellen en/of ervaringen te delen.

De groepsdag binnen de Introductie Persoonlijk Meesterschap vindt plaats in een groep van maximaal 8 deelnemers. De deelnemers hebben vergelijkbare vragen maar bij iedereen zien de antwoorden er anders uit. Iedereen neemt deel om zijn/haar eigen antwoorden te formuleren en de groep helpt je om die zo scherp mogelijk te krijgen. Door voor elkaar ‘try-out’ publiek te zijn, door je uit te dagen, je te steunen en je met je voeten op de grond te houden.

Programma

Na aanmelding volgt een intake op afspraak. Je maakt kennis en neemt je situatie door met de coach. Je coach licht de 2 voorbereidingsopdrachten toe, waaraan je werkt tussen de intake en de groepscoachingsdag. Het afronden van deze 2 voorbereidingsopdrachten is essentiëel voor de impact van het verdere programma.

De groepscoaching vindt plaats tijdens een intensieve dag in een ontspannen omgeving. De dag begint om 08.30 en duurt tot 19.30.

Ca een maand na de groepscoaching vindt een terugkommiddag met de groep plaats in Amsterdam. Tijdens die middag geeft ieder de nadere overdenkingen weer van haar/zijn resultaten van de groepsdag, alsmede de voortgang op de voorgenomen acties.

Mocht deelname aan het Introductieprogramma Persoonlijk Meesterschap aanleiding zijn om deel te nemen aan het volledige programma Persoonlijk Meesterschap in Nederland en Indonesie, dan word 50% van de kosten van het introductieprogramma in mindering gebracht op de deelnamekosten aan het volledige programma Persoonlijk Meesterschap.

De coach

Rolf Sterk (’59) heeft 30 jaar coachingservaring. Die ervaring met ‘je anders leren verhouden, anders leren kijken náár en authenticiteit ín werken en samenwerken’ heeft hij opgedaan in vele rollen: als coach van meer dan 150 leiders en professionals, als verander-adviseur in ca 300 profit en not for profit organisatieveranderingen, als bureaudirecteur, commissaris/ toezichthouder en branchevoorzitter. Als lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO, 30015), onderschrijft hij van harte de gedragscode voor coaching.

Praktisch

Data

intakes op afspraak in Amsterdam groepsdag: Centrum van het land terugkommiddag groep in Amsterdam
voorjaar ‘19 medio mei 2019 13  12 juni 3 juli
zomer ‘19 eind augustus 2019  11 september 3 oktober
winter ‘20 januari 2020  29 januari 21 februari
voorjaar ‘20 mei 2020  5 juni 1 juli

Kosten

De tijdsinvestering per deelnemer bedraagt, inclusief de tijd tbv de voorbereidingsopdrachten, ca 24 uur. De kosten voor deelname bedragen €895,- excl 21% BTW. Bij de kosten zijn lunch en diner op de groepsdag inbegrepen.

Nadere informatie

Bel met Rolf Sterk voor nadere informatie en/of om te bespreken of deelname past bij je situatie en ambities. 06 2260 2443
Mailen kan ook: info@rolfsterk.nl