*/ -->

Groeps­programma Indonesië

Coaching & Dialoog

Intake

In de individuele intake in Nederland maken we kennis en bespreken we je aanleiding om deel te nemen aan dit programma. Die aanleiding bestaat veelal uit meerdere ingrediënten: opleidings- en werkgeschiedenis, persoonlijke ervaringen uit actuele en vorige werkplekken, privé-situatie en loopbaan, idealen en drijfveren, persoonlijke achtergronden, je kijk op carrière en je ambities alsmede je twijfels en je overtuigingen daarin. In de loop van dat intakegesprek benoemen we de persoonlijke attentiepunten die een rol spelen bij jouw traject.

In het intakegesprek check ik ook je verwachtingen van het werken in een groep: of je nieuwsgierig bent naar wat anderen aangeven en vinden en of je zelf bereid bent om je eigen ervaringen in de verschillende fasen van het programma te delen met anderen.

De intake sluiten we af met een toelichting op de 3 voorbereidingsopdrachten.

Voorbereidingsopdrachten

Die 3 opdrachten heb je afgerond voor vertrek naar Indonesië. Eén van de opdrachten is om interviews te houden met mensen die er voor jou toe doen, waarin je 7 specifieke vragen stelt die gaan over jouzelf. Je verwoordt de resultaten van de 3 opdrachten in jouw ‘startrelaas’. Alle deelnemers lezen voor de start op Indonesië ieders startrelaas door.

Startworkshop

Deze eendaagse workshop in Nederland, heeft meerdere doelen. Je ontmoet je mededeelnemers hier voor het eerst. De onderlinge kennismaking krijgt uiteraard ruim aandacht. In deze kennismaking komen ondermeer ieders aanleiding om deel te nemen aan bod.

Ook besteden we aandacht aan de uitgangspunten en de opbouw van het programma, obv Appreciative Inquiry en wat kenmerkend is voor de coaching. We lopen het programma in Indonesië van dag tot dag door.

De spelregels tijdens het gehele programma zijn een belangrijk bespreekpunt. Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn basiscondities om voldoende diepgang te bereiken en ‘de échte dingen’ te bespreken.

Afsluitend onderwerp is ‘Indonesië Praktisch’. Sommigen zijn daar (ooit) geweest, anderen nog niet. Vluchten, eten, diëten, kleding, dagindeling, komen aan bod.

Programma in Indonesië

Het weekprogramma, van zondag tot en met de volgende zaterdag bestaat uit heldere stappen volgens de Appreciative Inquiry fasering.

De indeling per dag is: kort intensief werken aan een concrete vraag, perspectief uitdagen, reflectie, conclusies. De dag start met een gezamenlijke sessie waarin de programma-stap van die dag wordt toegelicht en verkennend wordt besproken. Daarna zijn er verschillende werkvormen: in klein verband met één of twee mededeelnemers, in 1 op 1 sessies met de coach, of alleen. We sluiten de onderdelen steeds af met een gezamenlijke sessie.

Gedurende de week is er vrijwel iedere ochtend een speciale activiteit: een ontmoeting met een sleutelfiguur uit de omgeving, een bezoek aan een heilige plaats, bezoek aan het vissersdorp naast ons verblijf, etc. Ook doen we op een van de dagen een natuurtrekking. In de middagen wordt, in verschillende werkvormen doorgewerkt aan de programma stap, die aan het eind van de dag wordt afgesloten in een gezamenlijke sessie. De coach helpt je je stappen te zetten, je koers en acties te ontvouwen.

In de loop van de Indonesiëweek werk je toe naar een jou passende, concrete loopbaankoers en een persoonlijk actieplan om die koers te realiseren. Die presenteer je aan het eind van de week en leg je vast. Je koers en acties zijn onderwerp van gesprek in de terugkombijeenkomsten in Nederland.

Terugkombijeenkomsten

Ca. 1 maand en 3 maanden na de Indonesiëweek zien wij elkaar weer bij de terugkombijeenkomsten waar monitoring van ieders koers en acties centraal staan. De terugkombijeenkomsten zijn een stimulans om meters te maken in je acties. Tijdens die bijeenkomsten delen we die voortgang. Als daar reden voor is maken we een extra afspraak voor een gerichte coachingssessie (inclusief).

De contacten van deelnemers blijven langer van waarde dan bij de terugkombijeenkomsten alleen. Onderling sparren over loopbaanvragen vindt veel later nog zeer laagdrempelig plaats.

Investering

De investering in tijd is ca 6 dagdelen voor vertrek en na terugkomst + 12 dagdelen in Indonesië.

De kosten voor deelname aan het traject bedragen €3.500, excl BTW, reis en verblijf.

Wij assisteren desgewenst bij het selecteren van een goede vlucht. De CO2 footprint van de vluchten wordt dubbel gecompenseerd via greenseat.nl (incl).

De verblijfskosten bedragen all-in €600.