*/ -->

Je eigen toekomst laat je niet aan anderen over.

Coaching & Dialoog over Loopbaan & Leven
Ervaringen van deelnemers

Interview met Rolf Sterk over Persoonlijk Meesterschap

Wat zeggen deelnemers?

Op de website zijn de ervaringen van deelnemers te lezen. De evaluaties van het programma zijn zeer positief. Deelnemers zijn gevraagd om hun evaluatie direct na én een aantal maanden na deelname. Het is geëvalueerd op: de opbouw en inrichting van het programma, de wijze van coaching, de persoonlijke resultaten van het traject, de impact een paar maanden na het traject en evt: de bijdrage van de groep aan je eigen resultaten.

Als je meer wilt weten

Ben je geïnteresseerd, dan kun je mij mailen of bellen. Liefst maak ik een afspraak, face to face of met Zoom voor een verkennend en uiteraard niet-verplichtend gesprek, waarin we jouw situatie en vragen op hoofdlijn bespreken en bezien of een Persoonlijk Meesterschapstraject jou goed past. Dus meld je gerust aan voor zo’n verkenning.

de Coach

Drs Rolf Sterk CMC (1959) is psycholoog. Sinds 1988 adviseerde hij in 300 opdrachten voor ca 100 organisaties bij verandering.Hij is als professional partner verbonden aan CORDES in Amsterdam. Rolf coacht met een positief perspectief, hij leert je om te focussen op je kansen en krachten, die door Dialoog om ontdekking en volle benutting vragen.

Rolf heeft een rijke ervaring met functioneringsvragen vanuit zijn rollen als adviseur, coach, interimmanager, commissaris, branchebestuurder en bureaudirecteur. Hij is als coach aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), ook is hij certified management consultant (CMC) en lid van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (Ooa). Hij onderschrijft van harte de gedragscodes die aan deze lidmaatschappen zijn verbonden.

Rolf is naast zijn coachpraktijk lid van de Raad van Advies van Unipartners Amsterdam, hij was commissaris bij Primus Waferpaper in Oostzaan en was voorzitter van de branchevereniging van adviesbureaus in Nederland, de Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA)

Je hebt als psycholoog een brede en lange ervaring in organisaties: organisatieontwikkeling, fusie-begeleiding, crisis onderzoek, cultuurverandering, etc. Persoonlijk Meesterschap gaat om persoonlijke ontwikkeling, is op individuen gericht. Hoe zit het met jouw eigen koers?

Ja, dat is 'n goeie. Misschien ben ik uiteindelijk toch die hulpverlener geworden waarmee ik mijn Psychologiestudie inging? Maar dat zou te makkelijk zijn. Daar zitten 30 jaar, veel ervaringen en inzichten tussen. Ik merkte in de loop der jaren dat ik vooral impact had op de ‘knooppunten’ in organisaties, waar een paar mensen met elkaar cruciale keuzes maken.

Lees verder...Dus bij de begeleiding van directieteams en uitvoerende teams waar de lijn tussen iets bedenken en het gaan doen kort is. Ik trok meer en meer naar die cruciale knooppunten in organisaties en daarbinnen naar persoonlijke drijfveren van betrokkenen en de patronen in hun samenwerking als team. Steeds vaker vroegen zij ook om individuele, persoonlijke gesprekken over hun eigen overtuiging en onzekerheid bij hun positie en ambities. In hun werk, maar ook in hun leven. Dat werden mijn coachees. En dat aantal groeide met de jaren. En dat is mijn koers geworden: persoonlijk leiderschap, zingeving en zelf-realisatie helpen concretiseren. Mijn eigen koersverandering is een nuttige ervaring, maar ik weet ook dat dat bij iedereen een beetje anders gaat.

Hoe ga je te werk? Heb je een systematische aanpak? Doe je het op je ervaring en intuïtie? Maatwerk? Waarom coaching&dialoog?

Persoonlijk Meesterschap leert je om te ontdekken wat jouw bakens zijn in leven & werk, om je koers uit te zetten op die bakens en om die koers ook echt te gaan varen. Je leert om tegelijk de kapitein (Why), de stuurman (How) en de roerganger (What) te zijn. Zo’n opgave is te omvangrijk om zonder systematiek aan te gaan.

Jaren geleden maakte ik kennis met David Cooperrider’s Appreciative Inquiry (AI), oftewel waarderend onderzoeken: ontdek en versterk wat er goed gaat, in plaats van te fixeren op het repareren van wat er níet goed gaat. Het onderzoekswerk van Gervase Bushe en Robert Marshak (dialoog of diagnose) en ook het werk van David Bohm over het aangaan van de dialoog spraken mij enorm aan. Daar ben ik me in gaan verdiepen om ermee te gaan experimenteren in allerlei toepassingen in mijn advies- en coachingsopdrachten: koersvragen, cultuurvragen, actieonderzoek en individuele en teamcoaching.  

De fundamenten van Appreciative Inquiry (de theorie en de verander-aanpak) zijn degelijk, mooi en vooral werkzaam voor deze vragen. Binnen die aanpak ga ik de dialoog aan met de deelnemer(s). Als je je bestaande en soms weerbarstige beelden en betekenisgeving in werk & leven anders kunt leren zien, is dat vaak de sleutel voor vernieuwing.

Appreciative Inquiry en Dialoog zijn inspirerende uitgangspunten die in veel situaties werkzaam zijn.

Lees verder...De ervaringen van al die toepassingen heb ik een jaar of 5 geleden onder de noemer ‘Persoonlijk Meesterschap’ gebracht: leer je eigen koers kennen en varen. Ik schreef een artikel over de Dialoog aanpak bij teams in het internationale tijdschrift AI Practitioner in augustus 2017. 

Mijn eigen grondhouding speelt natuurlijk een rol in mijn praktijk: nuchter, positief, gericht op ‘hoe dan wél?’ en vanuit een growth mindset. Daarbij ben ik geen hummende coach. In dialoog gaan we bijv op zoek naar de persoonlijke beelden en betekenisgeving van life events. In die dialogen breng ik eigen ervaringen en ideeën in uit mijn 30 jaar ervaring. Als suggesties of uitnodigende andere perspectieven. In dialoog gaan met de deelnemer is zo een aanvulling op het traditionele coachen. Is de aanpak dan vooral structuur of juist intuïtie? Vergelijk het met improvisatie in de muziek: het basispatroon ligt er steeds, je variëert er op los, maar keert toch steeds weer terug náár en vindt elkaar weer ín dat basispatroon.

Kun je aangeven wat een typische deelnemer voor Persoonlijk Meesterschap is? Wat voor iemand is dat? Wat voor vragen heeft hij/zij? Wat wil hij/zij?

Dat is iemand die al flink wat ervaring heeft in leven en werk. Is aan het doorschuiven van de ‘DOE-oriëntatie’ naar de ‘ZIJN-orientatie’. In de doe-oriëntatie zijn mensen nog erg met competenties en vaardigheden bezig, in de zijn-oriëntatie met fundamentele vragen over zingeving en zelfrealisatie. Daar is geen scherpe leeftijdsgrens voor te trekken. De vraag van deelnemers is een variatie op het thema: ‘Ik moet zo niet nog 5 jaar doorgaan’. Sommigen zijn in hun werk (-omgeving) aan het vastlopen met verlies van energie en plezier, anderen móeten een vervolgstap maken, maar zijn er niet uit welke.

Lees verder...Weer anderen merken dat ‘er niet uit komt wat er in me zit’. Voor allen geldt dat zij scherp voor ogen willen krijgen waar zij zich in de komende jaren het best op kunnen gaan richten. ‘Ik wil mijn mind opmaken, grondig reflecteren op waar het mij echt om gaat in leven en werk, dat serieus nemen en daar een realistisch pad voor uitstippelen.’ Deelnemers komen uit de financiële wereld, de zorg, de techniek en industrie, de overheid, de zakelijke en professionele dienstverlening (consultancy, ICT, advocatuur). Dus: eigenlijk overal vandaan. Deze vraag is niet sectorgebonden. Wat hen verbindt is dat het professionals en leiders zijn die willen reflecteren op hun levens- en werkkoers en gericht in actie willen komen.

Wat heeft een deelnemer als de coaching klaar is?

Dan heb je je persoonlijke baken en je persoonlijke koers scherp voor ogen; en je hebt de eerste meters gemaakt op die koers.
Je weet dan dus wat de kenmerken zijn die het vervolg van je loopbaan en leven dient te hebben. Kenmerken die een weergave zijn van je overtuigingen, ambities, begrenzingen en kracht. Zodat je voor jezelf mogelijkheden kunt beoordelen: moet je daar wel of niet in stappen? Maar ook pro-actief: je weet hoe jouw optimale context eruitziet (het ‘baken’) en die context ga je actief creëren.

Lees verder...We gaan in je traject uitgebreid in op je persoonlijke koers op weg naar dat baken en op je eerste concrete acties op die koers. Reflecteren, kiezen én doen dus. Het is een game changer. Het is geen pleisters plakken of aanbrengen van wat kleine aanpassingen. Deelnemers gaan gericht en overtuigd een andere fase in.

Je biedt verschillende vormen aan van Persoonlijk Meesterschap. Waarom is het niet één vast programma met dat heldere fundament?

Sommige mensen leren het best in een individuele setting, anderen hebben baat bij een groep. Ook praktisch: soms zijn mogelijkheden in tijd van deelnemers beperkt en vragen afspraken om flexibiliteit. Individueel los je dat beter op dan met een groep.

Lees verder...Ik heb gemerkt dat een combinatie van individuele en een of twee aanvullende groeps-sessies krachtig werkt. Met name in de fase later in het traject als we richting de acties gaan. De groep is dan voor elkaar uitstekend ‘try-out-publiek’, zowel steunend-versterkend, als ook kritisch-realistisch. Daar word je krachtiger en overtuigder van in je voornemens. Het fundament onder de verschillende vormen is hetzelfde.

Een aparte loot aan de stam van Persoonlijk Meesterschap is het programma met een week in Indonesië. Dat is wel een heel exotische.

Ja, dat heb ik nu een aantal keren gedaan met een kleine groep. Geweldig! Als je eraan toe bent en in de gelegenheid om aan die uitvoering deel te nemen: het is een diepgaande en krachtige ervaring die je altijd zal bijblijven. Je werkt daar een week fulltime aan je vragen, zonder ‘intervallen’ die een gewoon coachtraject kent. De condities zijn zodanig dat je ineens helemaal uit je vertrouwde patronen bent.

Lees verder...Je reflectievermogen krijgt een enorme ‘boost’ door die andere omgeving en de ontmoetingen en confrontaties die we aangaan met die heel andere samenleving. In die week doorlopen we alle stappen, je komt eruit met een helder baken, je persoonlijke plan en een steunsysteem van terugkomdagen en onderling contact dat je enorm helpt om de meters op je koers te gaan maken. Er zijn al deelnemers geweest die het zich na een individuele coaching ‘gunden’ om op deze manier hun Persoonlijk Meesterschap verder te verdiepen en te versnellen. En: het is natuurlijk ook enorm inspirerend en leuk om met een kleine groep in een prachtige omgeving, met unieke lokale ontmoetingen je vragen ononderbroken aan te gaan. Aanrader!

Wat zijn de resultaten als je de afgelopen jaren ‘Persoonlijk Meesterschap’ overziet?

Om te beginnen zijn alle deelnemers, groeps- of individueel enthousiast. Op Springest hebben deelnemers evaluaties ingevuld. In cijfers: een 9,8 op een schaal van 10. In woorden: lees maar na…
Wat ik zie aan deelnemers is dat zij er zonder uitzondering mee aan de slag gaan en blijven. De contacten zijn nog altijd intensief, met velen ook jaren na deelname. We hebben dan contact via telefoon en mail, soms een lunch of zelfs een groeps-etentje.

Lees verder...Laagdrempelig individueel contact heb ik vaak, als een ex-deelnemer een nieuwe stap overweegt bijv. Ook: blije meldingen van een perfect passende nieuwe loopbaanstap, etc. Als je over de hele linie van ex-deelnemers kijkt, blijft ca 75% in zijn/haar bestaande werkomgeving, maar pakt zaken fundamenteel anders aan: heeft taken anders belegd, komt nu toe aan de echt passende aspecten van het werk. 25% Maakt een rigoureuzer stap en verandert van werk of werkomgeving. Nog belangrijker vind ik het om te merken dat velen aangeven ook voor bredere levensvragen meer overtuiging te hebben in wat zij voorrang willen geven en wat zij ook achter zich kunnen laten. Het ‘baken’ werkt ook daarin door.